કચ્છમાં અહીં તો જરૂર જાજો, આજીવન યાદ રહેશે એવું સુંદર છે આ સ્થળ, જુઓ તસવીરો

0

[ad_1]

ભારત પાકિસ્તાનની આંતરાષ્ટ્રીય સીમા નજીક આવેલો આ યુદ્ધ સ્મારક પ્રવાસીઓ માટે પણ ખુલ્લો છે જો કે તે માટે સીમા સુરક્ષા બળ પાસેથી પૂર્વ અનુમતિ લેવી પડે છે

[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *