સુરત: જાહેરમાં દારૂ પીતા વીડિયો વાયરલ

0

[ad_1]

  • ઉજવણીમાં યુવાનો છાકટા બન્યા
  • યુવાનો જાહેરરોડ પર બિયર સાથે નીકળ્યા
  • જહાંગીરાપુરા મુખ્ય રોડનો વીડિયો હોવાનું અનુમાન

સુરતમાં જાહેરમાં દારૂ પીતા લોકોનો વીડિયો વાયરલ થયો છે. જેમાં બિયર પિતા જન્મદિનની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. તથા ઉજવણીમાં યુવાનો છાકટા બન્યા હતા. તેમજ યુવાનો ઉજવણીમાં જાહેરરોડ પર બિયર સાથે નીકળ્યા હતા. તેમાં જહાંગીરાપુરા મુખ્ય રોડનો વીડિયો હોવાનો અનુમાન છે.

[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *