રીક્ષામાં પેસેન્જરના બદલે વિદેશી દારૂની હેરાફેરી

0

[ad_1]

  • બે રીક્ષા વચ્ચે અકસ્માત સર્જાતા વિદેશી દારૂની રેલમ છેલ
  • રેસકોર્સ વિસ્તારના મુખ્ય માર્ગ પર દારૂની હેરફેર
  • અકસ્માતમાં રીક્ષા પલટી મારતાં ભાંડો ફૂટ્યો

વડોદરા શહેરના રેસકોર્સ વિસ્તારના મુખ્ય માર્ગ પર દારૂની રેલમછેલ જોવા મળી છે. જેમાં બે રીક્ષા વચ્ચે અકસ્માત સર્જાતા વિદેશી દારૂની રેલમ છેલ થઇ હતી. તેમજ રીક્ષામાં પેસેન્જરના બદલે વિદેશી દારૂની હેરાફેરી કરતી હતી. તથા અકસ્માતમાં રીક્ષા પલટી મારતાં ભાંડો ફૂટ્યો છે.

[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *