ઉંઘનો લાભ તસ્કરોએ લીધો, અઢી લાખનો ફોન કેવી સરળતાથી ચોર્યો, જુઓ CCTV!

0

[ad_1]

રાજકોટના આઇ.એફ.સી ગોડાઉન રોડ પર સીધ્ધી ફાઇવ બીલ્ડીગમાં આ ચોરીની ઘટના બની છે. જેમાં રૂપિયા 2.50 લાખના 7 મોબાઈલની ચોરી થઈ છે.

[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *