આ યુવક જાફરાબાદી ભેંસનો તબેલો કરી કમાય છે લાખો રૂપિયા, જાણો કેવી રીતે?

0

[ad_1]

ભાવનગર જિલ્લાના સિહોર તાલુકાના ઢાંકણ ગામના ચૌહાણ કિરણભાઈ અભેસિંગભાઈએ ચાર જાફરાબાદી ભેંસોથી શરૂઆત કરી હતી, હાલ તેઓ પાસે 75 જેટલી નાની મોટી ભેંસો છે

[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *