બાગેશ્વર ધામનાં ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીનાં સમર્થનમાં રસ્તા પર ઉતર્યા સમર્થકો, ચેતવણી આપી હિન્દુ

0

[ad_1]

Bageshwar Dham Sarkar Dhirendra Krishna Shastri: બાગેશ્વર ધામના પીઠાધીશ્વર ધીરેન્દ્ર કૃષ્ણ શાસ્ત્રીના સમર્થનમાં સોમવારે રાજસ્થાનના કોચિંગ સિટી કોટામાં ભક્તોની ભીડ ઉમટી હતી.

[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *