સેન્સેકસ 141 અંક ઘટીને 60837 પર ખૂલ્યો

0

[ad_1]

વૈશ્વિક બજારમાંથી નબળા સંકેત મળી રહ્યા છે. એશિયન બજારોમાં મિશ્રપ્રતિસાદ જોવા મળી રહ્યો છે. તેની પાછળ ભારતીય બજાર નીચા મથાળે ટ્રેડ થઇ રહ્યા છે.

બોમ્બે સ્ટોક એકસચેન્જ (બીએસઇ) ખાતે સેન્સેકસ 141 અંક ઘટીને 60837 પર ખૂલ્યો. જ્યારે નેશનલ સ્ટોક એકસચેન્જ (એનએસઇ) ખાતે નિફટી 44 અંક ઘટીને 18073 પર ખૂલ્યો.

[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *