સેન્સેકસ 32 અંક વધીને 60125 પર ખૂલ્યો

0

[ad_1]

બોમ્બે સ્ટોક એકસચેન્જ (બીએસઇ) ખાતે સેન્સેકસ 32 અંકના નજીવા વધારા સાથે 60125 પર ખૂલ્યો. નેશનલ સ્ટોક એકસચેન્જ (એનએસઇ) ખાતે નિફટી 7 અંક વધીને 17902 પર ખૂલ્યો. 

[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *