રાજકોટ: સરકારી આવાસ યોજનામાં ઘર અપાવવાની લાલચ આપી કરતો હતો છેતરપિંડી, 90 હજાર પણ પડાવતો

0રાજકોટ મહાનગરપાલિકામાં કટકે કટકે ભરવાના થતા રૂપિયા 90,000 લઈ તે રૂપિયાના બદલામાં આવાસના ક્વાર્ટર્સનું અરજી ફોર્મ સ્વીકાર્યાનું રાજકોટ મહાનગરપાલિકાનો સ્ટેમ્પ લગાડી ફોર્મ સ્વીકારનાર તરીકેની સહી પણ કરી આપી હતી.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *