વ્હોરા સમાજના ધર્મગુરુની રહેણીકહેણીની આ વાત નહીં જાણતા હોવ તમે, જાણીને આશ્ચર્ય થશે!

0

[ad_1]

સઈદના સાહેબની રહેણી કહેણી એકદમ સાદગીવાળી છે. તેઓ કહે છે કે તમારૂ ઘર ચોખ્ખુ રાખો, તમારૂ આંગણું ચોખ્ખુ રાખો.તમારી શેરી કે સોસાયટી સ્વચ્છ રાખો.અને દરેકના ઘરમાં એક ઝાડ તો હોવું જ જોઈએ.

[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *