કચ્છના પ્રવાસે હોવ તો ભુજના આ 10 સ્થળોની મુલાકાત ખાસ લેજો, પૈસા વસૂલ થઇ જશે!

0

[ad_1]

રણોત્સવ સમયે કચ્છમાં લાખો પ્રવાસીઓ સફેદ રણ જોવા પહોંચે છે ત્યારે સફેદ રણની સાથે ભુજના આ 10 જોવાલાયક સ્થળોની મુલાકાત પણ લોકો અવશ્ય લેતા હોય છે

[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *