ભેંસને આવુ ખવડાવ્યુ તો એક લીટર દૂધનાં 131 રૂપિયા ભાવ મળ્યા

0

[ad_1]

તાલાલાનાં ઉમરેઠી ગામનાં ખેડૂતની ભેંસે જાણે ચમત્કાર કર્યો છે. તેમને તેમની ભેંસના દૂધના ભાવ સૌથી વધુ મળે છે. તેઓ ભેંસને બે વખત સૂકી જુવાર અને બે વખત મગફળીનો પાલો આપે છે. તેમજ પ્રોટીન પાવડર ખાણ સાથે આપે છે.

[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *