જલ્દી કરજો, સફેદ રણમાં ટેન્ટ સિટી, રિસોર્ટ થઇ રહ્યાં છે હાઉસફૂલ, જાણો કેમ

0

[ad_1]

19 દેશોના 132 પતંગબાજો આ વર્ષે સફેદ રણમાં યોજાનાર પતંગોત્સવમાં ભાગ લેશે ત્યારે G20ના લોગો વાળું પતંગ પણ સફેદ રણમાં ઉડાવવામાં આવશે

[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *