ચિત્રકૂટમાં આજે પણ છે માતા સીતાના ચરણ, નમન માત્રથી થાય છે દરેક મનોકામના પૂર્ણ!

0

[ad_1]

ચિત્રકૂટમાં ત્રેતાયુગ દરમિયાન વનવાસના સમયગાળાથી માતા સીતાના ચરણ, ભગવાન શ્રી રામના તપસ્થળ, ચિત્રકૂટના જાનકી કુંડમાં આજે પણ સ્થિત છે. લોકો માને છે કે જે લોકો માતા સીતાના ચરણોમાં નમસ્કાર કરે છે તેમની મનોકામના પૂર્ણ થાય છે.

[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *