રાજકોટ મહાનગરપાલિકાને ફાળવાયા 6500 કોવિશિલ્ડ રસીના વધુ ડોઝ

0

[ad_1]

  • રાજકોટમાં બંધ હતી પ્રિકોશન ડોઝ આપવાની કામગીરી
  • આજે મોડીરાત સુધીમાં આવી જશે રસીનો જથ્થો
  • આવતીકાલથી શરૂ થસે કાલથી પ્રિકોશન ડોઝની કામગીરી

રાજકોટ મહાપાલિકાને અંતે કોવિ શીલ્ડ રસીની ફાળવણી કરવામાં આવી છે રાજકોટ મહાપાલિકા પાસે લાંબા સમયથી કોવિશિલ્ડ રસી નહિ હોવાથી પ્રિકોશન ડોઝ આપવાની કામગીરી બંધ હતી. હવે સરકારે મહાનગરપાલિકાને 6,500 ડોઝ ફાળવેલા છે.

રાજકોટ મહાનગર પાલિકા પાસે કોરોના સામે અપાતી કોવિશિલ્ડ વેક્સિનની લાંબા સમયથી અછત હતી. સ્ટોક સમાપ્ત થઈ જતા પ્રિકોશન ડોઝ આપવાની કામગીરી બંધ પડી હતી. દસ દિવસ પહેલા મહાપાલિકાએ રસી માટે સરકારને ડિમાન્ડ મોકલી હતી. જેમાં આજે ફાળવણી થઈ છે. આજે મોડી રાત સુધીમાં કોવિ શિલ્ડનો જથ્થો આવી જતા મહાપાલિકાના 19 કેન્દ્રો ઉપરથી આવતીકાલથી રસીકરણની કામગીરી હાથ કરવામાં આવશે.

[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *