11 ધોરણ ભણેલા ખેડૂતે તલની એવી સફળ ખેતી કરી કે સરકારે આપવું પડ્યું પ્રમાણપત્ર, જુઓ Video

0ભાવનગર જિલ્લાના તાવડા ગામના 11 ધોરણ ભણેલા પ્રગતિશીલ ખેડૂત હિપાભાઈ બાલુભાઈ ભુકણ દ્વારા પોતાના પંદર વીઘા ખેતરમાં સફેદ તલનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું હતુંSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *